Analize in poročila

Na tej strani so na voljo rezultati analiz in končana poročila. Med pripravo CPS bomo dodajali nova gradiva.

Celostna prometna strategija koroške regije

Vsebinska poročila:

Rezultati analiz:

V procesu izdelave CPS smo izdelali celovito analizo stanja. Spodaj so povezave na že izdelana poročila za posamezne vsebine.

Povezave do kartografskega gradiva:

Štrekna

Občinski CPS

Dostopnost centralnih naselij z JPP